Pyydä tarjous

Silvasti kuljettamassa tuulivoimaa eteenpäin

Kansainväliset ja kansalliset ilmastotavoitteet edellyttävät, että uusiutuvan energian osuutta sähkön loppukulutuksesta on nostettava. Kun ilmaston kannalta haitallisia sähköntuotantotapoja ajetaan alas, vaikuttaa tuulivoiman tulevaisuus valoisalta. Siirryttäessä uusiutuvaan energiaan tuulivoimaa viedään eteenpäin yhteistyöllä.

Silvasti kuljettaa tuulivoimaa yli 15 vuoden kokemuksella. Vaikka keltainen kalustomme kiertää tällä hetkellä pääasiassa Eurooppaa ja Pohjoismaita, kotimarkkinat eivät ole unohtuneet: olemme edelleen vahva vaikuttaja myös kotimaisen tuulivoiman kentällä. Haluamme viedä alaa eteenpäin ja olla mukana rakentamassa yhteistyöverkostoja. Tämä työ kiteytyy Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnassa.

Suomen Tuulivoimayhdistys toimii tuulivoima-alan edunvalvojana ja tuo yhteen laajan kirjon alan toimijoita. Mukana on yli 140 jäsenyritystä ympäri Suomea. Silvastin ja yhdistyksen välinen yhteistyö on luontevaa jo pelkästään maantieteellisen sijainnin vuoksi: molempien pääpaikka sijaitsee Jyväskylässä.

– Silvastin kanssa yhteistyö on ollut merkittävää. Yhdistyksemme vahvuus on yritysjäsenissä, joilta löytyy sekä teknistä erityisosaamista että käytännön kokemusta, kertoo yhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie.

Euroopan johtavana tuulivoiman kuljettajana Silvasti tuo yhdistykselle kattavan paketin huipputason erityisosaamista logistiikan ja kuljetusten sekä näiden suunnittelun saralta.

– Teemme aktiivisesti alaa näkyväksi esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin ja messuille, kutsumalla vierailijoita tutustumaan toimintaamme sekä vaikuttamalla yhdistyksen teknisessä valiokunnassa. Haluamme pitää yhteistyön vastavuoroisena ja olla siinä aktiivisesti mukana, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Ville Silvasti.

Tuomansa ammattitaidon lisäksi Silvasti on myös näkyvässä roolissa yhdistyksen viestiessä suurelle yleisölle. Paalatie toteaa tuulivoimakuljetusten olevan valtavia operaatioita, jotka kiinnostavat usein myös alan ulkopuolella toimivia ihmisiä. Huomiota herättävä kalusto valtavine lasteineen kerää katseita niin maanteillä kuin myös sosiaalisessa mediassa.

Tuulivoima näkyykin yhä vain tiiviimpänä osana suomalaisten arkea. Alan kasvu on ollut huikeaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen yli 30-vuotisen olemassaolon aikana. Alan pioneerit näkivät tuulivoiman potentiaalin jo viime vuosituhannen lopussa, kun teollisesta tuulivoimasta ei ollut vielä tietoa. Tarve siirtyä uusiutuviin energiantuotantotapoihin on ennestään kiihdyttänyt voimaloiden kehitystä, ja turbiinien teho on kasvanut huimasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

Silvasti on päässyt seuraamaan tuulivoiman nousua kentältä käsin. Silvastin aloittaessa tuulivoimakuljetukset, ala oli vielä pieni ja komponentit sekä hankkeet pienikokoisia. Hankkeiden ja komponenttien kasvaessa on yritys kasvattanut kalustoaan pysyen kehityksen kärjessä. Silvastilla yhdistyvät insinööritaito, joustavuus ja uudistumiskyky ovat siivittäneet yrityksen tuulivoimakuljetusten kärkeen.

Ja tällä tiellä yritys aikoo pysyä myös jatkossa. Alan kehitys näyttää Paalatien mukaan todella hyvältä nyt, kun uusien voimaloiden rakentaminen tapahtuu ilman valtion tukea. Tuulivoiman kehitys ja tavoitteet hiilineutraalista Suomesta tarkoittavat sitä, että Silvastin kuljetuksia tullaan näkemään kotimaisilla teillä lähitulevaisuudessakin.

– Olemme toimineet viimeiset 10 vuotta pääsääntöisesti tuulivoimakuljetusten parissa. Suuret kuljetukset vaativat erikoisosaamista ja panostusta, johon haluamme jatkossakin keskittyä. Työllä on myös yhteiskunnallista merkitystä, ja on yrityksen kasvaessa ollut hienoa huomata, miten suuriin asioihin voimme vaikuttaa, kommentoi Silvasti.