Silvasti LAATUPOLITIIKKA

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:llä on käytössä laatupolitiikka, joka täyttää EN ISO 9001:2015- sertifikaatin vaatimukset. Laatupolitiikka perustuu yhtiön tavoitteisiin ja arvoihin, joista lisää alla.

Yrityksemme on erikoistunut vaativiin raskas- ja erikoiskuljetuksiin, jotka suunnitellaan kuljetusinsinööriemme toimesta ja toteutetaan pääsääntöisesti omalla raskaskuljetuskalustollamme.

Päämäärämme on olla kannattava, luotettava ja kilpailukykyinen yritys, jolla on tyytyväiset asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä henkilökunta. Olemme sitoutuneet palvelujemme laadun, työympäristön ja turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen sekä toimimaan ympäristön pilaantumista ehkäisevästi. Toimimme lakisääteisiä velvoitteita, luvanvaraisia määräyksiä ja asiakasvaatimuksia noudattaen.

Perusarvomme ovat asiakaslähtöiset ratkaisut, vastuu sekä henkilökuntamme että ympäristön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, yhteistyö yrityksen sisällä ja asiakkaiden kanssa, ja joustavuus.

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy tarjoaa avaimet käteen – ratkaisuja kaikkein vaativimpiinkin kuljetustarpeisiin. Tämän toteutamme siten, että

· Jokainen projekti suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa tämän vaatimusten mukaisesti.

· Jokaisella kuljetuksella on nimetty projektipäällikkö, joka vastaa kuljetuksen suorituksesta alusta loppuun asti.

· Kaikki työntekijämme ovat päteviä suorittamaan omia työtehtäviään.

Asiakastyytyväisyys, hyvä asiakaspalvelu, virheettömät ja turvalliset toimitukset ovat toimintamme tärkeimmät tavoitteet.

Toimintaperiaatteemme saavutamme:

· Asettamalla toiminnallemme tavoitteita ja mittaamalla niitä.

· Keskittymällä omaan ydinosaamiseemme ja tuottamalla asiakkaalle asiakkaan tarpeiden mukaisia räätälöityjä erikoiskuljetuspalveluita.

· Luomalla edellytyksiä hyvälle ja laadukkaalle toiminnalle sekä varmistamalla henkilöstölle mahdollisuudet laadun, tuottavuuden ja ammatillisen pätevyyden kehittämiseen.

· Ohjaamalla henkilökuntaamme tunnistamaan työnsä laatu- ja työturvallisuusriskitekijät sekä ympäristövaikutukset ja kannustamalla heitä työskentelemään vastuullisesti sekä tekemään ehdotuksia ongelmien poistamiseksi.