Turvallisuus

HSE

Turvallisuus on toimintamme perusta

Esimerkillinen työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikka (HSE) ja sen jatkuva kehittäminen on lähtökohta kaikelle toiminnallemme. Teemme projektimme korkeimpien turvallisuus- ja laatustandardien mukaisesti.

Periaatteenamme on luoda turvallinen työympäristö kaikilla työskentelypaikoillamme. Ensisijainen tavoitteemme on nollatoleranssi vahingoille, jotka kohdistuvat ihmisiin, materiaaleihin tai ympäristöön. Paras voimavara laadun ja turvallisuuden varmistamisessa on osaava ja kokenut henkilöstömme.

Palveluidemme käyttäjänä tai toimeksiantomme alaisena toimiessasi voit olla varma, että noudatamme kaikkia voimassa olevia säädöksiä.

HSE-politiikkamme:

  1. Noudatamme toimintaamme soveltuvia lakeja ja asetuksia, viranomaisohjeita ja -määräyksiä.
  2. Edistämme työterveyttä, työhyvinvointia ja työturvallisuutta kaikessa toiminnassamme.
  3. Yhtiön johto ja koko henkilöstö sitoutuu tapaturmien ja vammojen ehkäisemiseen.
  4. Työntekijöiden tulee aktiivisesti ennaltaehkäistä turvallisuus- ja työterveysriskejä työympäristössään.
  5. Kannustamme henkilöstöämme lisäämään tietouttaan ja ottamaan vastuuta turvallisuus- ja työterveysasioissa päivittäisessä työssään.
  6. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työkyvyn ylläpidosta ja sen edistämisestä panostamalla työterveyshuoltoon ja työyhteisön toimivuuteen.
  7. Tutkimme ja raportoimme mahdolliset vaaratilanteet ja onnettomuudet.
  8. Pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa.