Pyydä tarjous

Erikoiskuljetusten suunnittelussa mennään detaljitasolle – iso kuva syntyy saumattomista työvaiheista

Erikoiskuljetusten suunnittelu on kuin suuren palapelin kokoamista. Jokaisella palalla on tärkeä paikkansa kokonaisuudessa. Suunnitteluvaiheessa konsultoidaan asiakkaan tuotekehitystä, tehdään millintarkkaa reittisuunnittelua, järjestetään erikoiskuljetusluvat, organisoidaan yhteistyötä satamatoimijoiden ja viranomaisten kanssa sekä tehdään kalusto- ja henkilöstösuunnitelmat. Kuljetusten oikea-aikaisuus on onnistuminen avain.

Esimerkiksi tuulivoimaloiden suunnittelussa erikoiskuljetuksen asiantuntija otetaan mukaan jo tuotekehitysvaiheessa. Näin varmistetaan, että suunnitteilla olevia komponentteja on ylipäätään mahdollista kuljettaa haluttuihin kohteisiin. Suuret kuljetukset vaativat sekä kuljetuskalustolta että kuljetusreitiltä paljon.

– Varsinainen erikoiskuljetuksen suunnittelu käynnistyy tosiasioiden selvittämisestä: kuinka paljon komponentteja on tarkoitus kuljettaa, millaisissa mitoissa kappaleet ovat ja mikä on kuljetettava matka, aloittaa Silvastin projektipäällikkö Juha Simola.  

Paikallinen lainsäädäntö on suunnittelun kivijalka

Normaaliliikenteen sallitut mitta- ja massarajat ylittävä kuljetus määritellään erikoiskuljetukseksi, jolle on haettava erikoiskuljetuslupa. Sen myöntää kunkin maan viranomainen. Paikallisten määräysten ja lainsäädännön tuntemus onkin erikoiskuljetuksiin liittyvän osaamisen ydintä.

– Erikoiskuljetusten suunnittelutehtäviin kuuluu monenlainen yhteydenpito viranomaisten kanssa. Joskus vastausten ja lupien saamisessa kestää aikaa, johon on osattava varata suunnitteluvaiheessa riittävästi aikaa, sanoo Simola.  

Viranomaisyhteistyön merkitys tulee kasvamaan entisestään kuljetusten suurentuessa, kun reiteillä joudutaan tekemään aiempaa enemmän muutostöitä, kuten liikennevalojen ja -merkkien, valaisinpylväiden tai ilmajohtojen väliaikaista siirtämistä kuljetusten toteuttamiseksi. Muutosten tekeminen on luvanvaraista, ja vastuu muutosten tekemisestä kuuluu erikoiskuljetusten suorittajalle.  

Sataman välivaraston tarkka järjestys

Monesti esimerkiksi tuulivoimakomponentit laivataan lähimpään satamaan, johon pystytetään kuljetusprojektin ajaksi välivarasto. Kuljetusten sujuvuuden kannalta on tärkeää, että suuret komponentit puretaan laivoista välivarastoon oikeassa järjestyksessä.

Myös tuulivoimaloiden valmistaja saattaa suorittaa kokoamistyötä tai laadunvarmistukseen liittyviä toimenpiteitä satama-alueella ennen kuljetusta. Saumaton yhteistyö ja kommunikointi satamaoperaattorin ja muiden osapuolten kanssa on onnistumisen kannalta tärkeää.

Reittisuunnittelu ja valmistelevat työt

Erikoiskuljetusluvan saamiseksi suunnittelijan on laadittava tarkka reittisuunnitelma. Reitit suunnitellaan siten, että koko kuljetusprojekti on mahdollisimman turvallinen ja kustannustehokas.

Kuljetettavien komponenttien suuruus vaikuttaa siihen, mitä reittiä kuljetuksessa voidaan käyttää. Kapeilla teillä on esimerkiksi huolehdittava siitä, että hätätilanteessa hälytysajoneuvot voivat ohittaa kuljetuksen. Liian tiukat kaarteet, risteykset ja sillanylitykset ja -alitukset saattavat sulkea tietyt reittivaihtoehdot kokonaan pois. Reittisuunnittelussa on myös huomioitava mahdolliset parkki- ja pysähdyspaikat poikkeustilanteiden varalle.

– Suunnittelussa on hahmotettava tarkasti erikoiskuljetuksen kriittinen polku: mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja missä järjestyksessä. On osattava varautua monin tavoin yllätyksellisiin tilanteisiin. Kokemus tuo näkemystä siihen, mitä kaikkea kentällä voi tapahtua, Simola kuvailee.

Paikkatietojärjestelmät auttavat suunnittelijaa, mutta toisinaan reitin yksityiskohdat ja maaston korkeuserot on mentävä tarkistamaan itse paikan päälle.

Kapasiteettisuunnittelu aikataulun mukaan

Erikoiskuljetuksen suunnitteluun kuuluu olennaisesti kalusto- ja henkilöstösuunnittelu. Asiakkaan aikataulu ja matkan pituus määrittävät sen, suoritetaanko kuljetus yhdessä vai useammassa vuorossa. Yhdessä vuorossa kuljettajan lisäksi työskentelevät apukuljettajat sekä liikenteenohjaajat. Apukuljettajat sekä liikenteenohjaajat varmistavat, että kuljetus on turvallinen muille tielläliikkujille. Luottokumppanit eri maissa vahvistavat Silvastin kalusto- ja henkilöstökapasiteettia vuoden kiireisimpinä aikoina.

– Henkilöstösuunnittelulla varmistamme, että parhaat tekijät ovat suorittamassa kuljetusta. Erikoiskuljettajalta vaaditaan muun muassa harkintakykyä, huolellisuutta ja vastuuntuntoa – ja rohkeutta puuttua epäkohtiin. Ammattitaidosta kertoo kyky toimia yllättävissä tilanteissa, Simola muistuttaa.