Pyydä tarjous

Vaikuttavaa energiaa

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy on ollut rohkea edelläkävijä haastavien erikoiskuljetusten alalla Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Edelläkävijäyritykselle ympäristöasioiden sivuuttaminen tai niistä tinkiminen ei voi olla vaihtoehto.

Aivan kuten kestävän liiketoiminnan, myös kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii nykyisessä maailman tilassa korjaavia, harkittuja, tarkoituksenmukaisia ja ripeitä tekoja. Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskunnan kohtaamista haasteista ja sen negatiivisten vaikutusten torjumiseen Silvasti osallistuu alansa johtavalla ammattitaidolla.

Silvasti on osoittanut osaamisensa toinen toistaan haastavammissa projekteissa, mistä tunnustuksena on vastaanotettu mm. vuoden 2020 valtakunnallinen yrittäjäpalkinto. Liiketaloudellisen menestyksen rinnalla nyt on aika selvittää, millainen vaikutus Silvastilla todella on ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä päättää siihen liittyvistä tavoitteista. Tänä vuonna käynnistyy mittava selvitys, joka keskittyy Silvastin toiminnassa neljään osa-alueeseen: kestävyyteen, vaikuttavuuteen, vastuullisuuteen ja ympäristöön. Selvityksen rakenne seuraa kansainvälisiä standardoituja mittareita ja ympäristörahastojenkin käyttämiä vastuullisuuskriteerejä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030) piirtävät suuntaviivat, joita niin kansalliset kuin kansainväliset toimijat ovat sitoutuneet seuraamaan. Yritys- ja liikemaailman toimijana Silvasti kunnioittaa näitä tavoitteita. Tavoitteisiin liittyen on julkaistu lukuisia toimialakohtaisia raportteja ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viime vuosina julkaistuista raporteista käy ilmi, miten hälyttävä ilmaston tila on. Samalla IPCC muistuttaa jokaista sektoria, että paljon on vielä tehtävissä ja että pienetkin toimet voidaan käynnistää välittömästi.

Kansainvälinen markkinakauppa käy edelleen kuumana, eikä tavaran liikkuminen vesi-, ilma- ja maanteitse ole hidastumassa, päinvastoin. Tavaraliikenteen päästöt ovat siis todennäköisesti edelleen kasvussa. Logistiikka-ala voi tehdä paljon päästöjen vähentämiseksi, mutta erikoiskuljetukset ovat oma lukunsa: suuriin kuljetuksiin vaadittavaa erikoiskalustoa on vaikea keventää tai sähköistää. Silvasti haluaa tästäkin huolimatta osaltaan osoittaa, että myös erikoiskuljetusten haastavalla kentällä voidaan tarttua rohkeasti toimeen ja että kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen ei ainakaan hidasta menoa.

Silvasti kuljettaa uusiutuvaa energiaa ja pyrkii tehokkaasti minimoimaan kunkin komponentin kulkemat kilometrit. Valitettavasti tästäkin toiminnasta ja hankinnoista aiheutuu myös päästöjä. Hiilijalanjäljen laskeminen ja päästölähteiden kartoittaminen ovat ensimmäinen vaihe päästöjen hallinnassa. Löytämällä parannettavat osa-alueet voidaan päästöjä vähentää, raportointimenetelmiä kehittää ja samalla lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on täyttää Silvastin, asiakkaiden ja sijoittajien korkeimmat kriteeriodotukset.

Hiilijalanjäljen lisäksi Silvasti selvittää myös hiilikädenjälkensä eli sen, kuinka paljon Silvastin toiminta pienentää yhteistä hiilijalanjälkeämme. Ehdottomasti suurin kädenjälki liittyy tuulivoimakuljetuksiin. Yhä suurempi osa pohjoiseurooppalaisista kotitalouksista on tuulivoiman piirissä, ja Silvasti on ollut ylpeänä avaintekijänä mukana tässä kehityksessä. Kilpailussa voi menestyä monella tapaa, eivätkä liiketaloudellinen ja kestävä tulevaisuus ole toisiaan poissulkevia tavoitteita. Me Silvastilla haluamme olla elävä esimerkki siitä, miten kilpailun kärjessä voi menestyä kantamalla samalla kokonaisvastuunsa.