Pyydä tarjous

Silvasti rynnisti Norjan markkinoille – Norjan suurimman tuulivoimatyömaan kuljetukset SIlvastille

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy sai kunnian kuljettaa Norjan suurimman tuulipuiston tuulivoimalat.

Etelä-Norjaan on rakenteilla Norjan suurin, 50 tuulivoimalan tuulipuisto ja kuljetuksista työmaalle vastaa Kuljetusliike Ville Silvasti Oy. Silvastin toimituslaajuuteen kuuluu myös tavaroiden käsittelyt sekä varastointi. Tuulipuisto on nimeltään Tellenesin tuulipuisto ja se sijaitsee Rogalandin läänissä Norjan lounaispuolella, Sokndalin ja Lundin kunnissa.

Uusi toimipiste Norjaan

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle projekti on merkittävä yksittäinen projektikokonaisuus. Kuljetusliikkeellä on vuosien varrelta kokemusta satojen tuulivoimaloiden kuljettamisesta, mutta tämä 50 voimalan projekti on tämän hetken suurin yksittäinen projekti myös Silvastille. Uuden projektin myötä Silvasti avasi Norjaan myös uuden toimipisteen. Vuosien saatossa Silvasti on kuljettanut Norjassa paljonkin erikoiskuljetuksia, mutta nyt Silvastin toimipisteitä on sekä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Venäjällä että Norjassa.

Tammikuun 2017 alussa Kuljetusliike investoi paljon uutta kalustoa Norjaan sekä toimitti sinne Suomesta jo olemassa olevaa kalustoa. Myös suomalaisia kuljettajia ja projekti-insinöörejä lähti Norjaan töihin.

Hankkeen taustalla Google

Tuulipuiston perustustyöt aloitettiin kesällä 2016 ja kuljetukset suoritetaan kevään sekä kesän 2017 aikana. Tuulipuiston on määrä valmistua syksyllä 2017. Norjalle 50 tuulivoimalan hanke on merkittävä, sillä valmistuessaan se on suurin Norjan tuulipuistoista. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu vuosittainen energiantuotto on noin 520 GWh, jolla voidaan kattaa 25 000 – 30 000 norjalaisen kotitalouden vuosittainen sähkönkulutus.

Tellenesin tuulivoimalat toimittaa Siemens ja energian tilaajana Google. Tämän hankkeen on valmistuttuaan määrä tarjota Googlelle 12 vuotta uusiutuvaa energiaa, jonka Google käyttää Euroopan datakeskuksiensa energian kulutukseen. Hankkeessa ovat mukana myös tuulivoimapuistokehittäjät Zephyr sekä Norsk Vind Energi ja puiston rahoittajana toimii BlackRock.

Silvasti kuljettanut tuhansia tuulivoimaloiden osia

Silvasti on vuoteen 2016 mennessä suorittanut yli 50 tuulivoimalaprojektia ja kuljettanut satoja tuulivoimaloita. Yksi tuulivoimala käsittää yleensä erikoiskuljetusmittaisia osia vajaasta kymmenestä kappaleesta yli kymmeneen kappaleeseen ja yhdessä projektissa voi olla kymmeniä tuulivoimaloita. Silvastilla on siis kokemusta tuhansien tuulivoimalaosien kuljettamisesta.

Tuulivoimalan osien mitat voivat vaihdella suurestikin valmistajasta ja mallista riippuen, mutta näiden Norjaan pystytettävien 3,2 megawatin voimaloiden lapojen välinen mitta on jopa 113 metriä ja yksi lapa on siis 55,5 m pitkä. Norjan maasto ei vuoriensa ja matalien siltojen tai tunneliensa takia ole helpointa maastoa, mutta sitä varten tehdään reittiselvitykset hyvissä ajoin ennen projektin aloittamista.

Ensimmäiset kuljetukset ovat käynnistyneet viikolla 4/2017.

Lähteet: (25.1.2017)
http://www.siemens.com/press/en/pressrelease/?press=/en/pressrelease/2016/windpower-renewables/pr2016070337wpen.htm&content%5b%5d=WP
http://www.vindenergi.no/vp-tellenes-eng
http://www.vindenergi.no/nyheter-eng
http://www.vindenergi.no/nyheter-googleinninorskfornybarsatsing-eng