Pyydä tarjous

Reittisuunnittelussa ratkotaan ongelmat etukäteen

Suuret erikoiskuljetukset suunnitellaan alusta loppuun saakka ennen kuin yksikään kuljetusajoneuvo lähtee liikkeelle. Suunnittelun alkuvaiheessa erikoiskuljetukselle laaditaan tarkka reittisuunnitelma. Myös viranomaiset edellyttävät reittisuunnitelmaa erikoiskuljetuslupaan. Silvastin projektipäällikkö Bo Holst tuntee Ruotsin ja Norjan viranomaiskäytännöt ja reittisuunnittelun vaiheet kuin omat taskunsa.

Usein suuret komponentit kuljetetaan meriteitse mahdollisimman lähelle työmaata tai määräpaikkaa. Kun komponenttien satama on selvillä, voidaan maakuljetuksen reittisuunnittelu aloittaa. Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi eri reittivaihtoehdot ja suljetaan pois ne tiet, joita ei voida käyttää.

– Reitillä saattaa olla sillan alituksia, joista kuljetus ei mahdu tai jyrkkiä käännöksiä, joista kääntyminen on mahdotonta. Reittisuunnitelmassa huomioidaan pienimmätkin yksityiskohdat, jotka saattavat estää kuljetuksen toteuttamisen, kertoo Bo Holst.

Karkea reittisuunnittelu voidaan tehdä karttasovellusten avulla, mutta muutostöiden arviointi on tehtävä paikan päällä. Kaikkia reitillä olevia esteitä, kuten valopylväitä, liikennemerkkejä tai tunneleiden korkeuksia ei karttojen avulla voida paikantaa. Reittisuunnitelmassa määritellään reitin lisäksi myös tärkeät parkki- ja ohituspaikat ja varaudutaan erilaisiin muutoksiin olosuhteissa.

– Reittisuunnittelussa työvuosien tuoma kokemus on valttia. Tottunut silmä havaitsee teiden kriittiset paikat ja kokemus opettaa, mitkä kaikki asiat on suunnittelussa huomioitava, lisää Holst.

Viranomaiset päättävät reitin

Huolellinen suunnittelu tähtää turvalliseen kuljetukseen ja kaikkien vahinkojen välttämiseen. Reittisuunnittelussa pyritään ratkomaan etukäteen matkan varrella olevat ongelmapaikat. Jos reittisuunnittelua ei tehtäisi huolella, voisivat riskit merkittäville vaurioille esim. siltojen kohdalla kasvaa liian suuriksi. Lupaprosessissa huomioidaan myös muiden tienkäyttäjien turvallisuus sekä erityisesti hälytysajoneuvojen esteetön kulkeminen erikoiskuljetuksen ohi. Käytännössä erikoiskuljetuksille pyritään aina valitsemaan turvallisin ja lyhin reitti.

Erikoiskuljetusyhtiö tekee ehdotuksen käytettävästä reitistä, mutta viranomainen päättää viime kädessä, mikä reitti valitaan. Toisinaan erikoiskuljetuslupa myönnetään toiselle reitille kuin millä sitä on haettu. Silloin reittisuunnitelmaa on muutettava viranomaisten määräysten mukaisesti. Kun erikoiskuljetuslupa  on vahvistettu, voidaan reitin muutostyöt aloittaa.

Testiajo on tärkeä osa suunnittelua

Luvan saamisen ja muutostöiden jälkeen suoritetaan isoille komponenteille testiajo ilman kuormaa reitin esteettömyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ajoneuvoyhdistelmä ilman kuljetettavaa komponenttiakin saattaa olla jo itsessään erikoiskuljetus, joka vaatii luvan ja saattoauton. Testiajon tehtävänä on varmistua siitä, että reitti on täysin esteetön ja kaikki yksityiskohdat huomioitu. Joskus testiajossa paljastuu yllätyksiä – tien varrelle on jäänyt este, tai jokin kohta tiestä vaatii vielä leventämistä. Huolellisella suunnittelulla ja ennakoinnilla voidaan säästää sievoisia summia.

– Erikoiskuljetusten reittisuunnittelussa ei ole valmiita ratkaisuja ja se tekee jokapäiväisestä työstä haasteellista ja hyvin innostavaa. Kunniatehtäväni reittisuunnittelijana on varmistaa, että kaikki voivat tehdä työnsä turvallisesti ja onnistuneesti, Holst toteaa.