Pyydä tarjous

Nopea reagointikyky ja käänteentekeviä ratkaisuja: zinkgruvanin tuulivoimapuisto haastoi koordinointia

Vanhalle kaivosalueelle kohosi 14 tuuliturbiinin suuruinen tuulivoimapuisto vuonna 2018. Kuljetuksen lisäksi Silvasti vastasi myös satamakäsittelystä. Reitti satamasta sitelle oli hyvin pitkä, 325 km, minkä lisäksi läheinen kaivostoiminta lisäsi raskaan liikenteen määrää kuljetusreitillä. Liikennesumien välttämiseksi Zinkgruvanin kuljetukset tehtiinkin pääosin yöaikaan. Näin pystyttiin varmistamaan kuljettajien, kuljetettavien komponenttien ja kanssaliikenteen turvallisuus.

Huolellisesta suunnittelusta huolimatta yllätyksiltä ei voida koskaan välttyä. Pitkä kuljetusreitti asetti matkalle hidasteita, kun sen varrelle nousi hankkeen aikana nopeita reittimuutoksia vaativia tietyömaita. Siinä, missä raskaan kaluston ketteryys loppuu, suunnittelutiimin kokemus ja reaktionopeus pitävät pyörät liikkeellä. Reittimuutoksista huolimatta projekti eteni aikataulussa, kiitos myös saumattoman viranomaisyhteistyön.

Zinkgruvan lukuina

Tuulivoimaa: 14 x GE 3.80–137 turbiinia

Suurin kuljetus: Siipi; L 74 m x W 4,25 m x H 4,5 m

Raskain kuljetus: Naselli; 156 t

Kuljetuksia yhteensä: 140

Kuljetusmatka suuntaansa: 325 km

Yhdensuuntaista matkaa yhteensä: 45 500 km