Pyydä tarjous

Suunniteltu rautatieverkon katkos Silvastin 138tn muuntajakuljetuksen aikaan

Silvasti Heavy Oy kuljetti 138 ton muuntajan kalajoelta Vajukoskelle, Sodankylään.

Projektiin kuului muuntajan lastaus Kalajoella kuin myös sen haalaus paikalleen Vajukoskella. Lisäksi projekti sisälsi yhteensä kolme rekkakuormaa muuntajan tarvikkeita. Välimatkaa näillä muuntaja-asemilla oli yli 500 km, vaikka valittaisiin lyhyin reitti kuljettavaksi. Normaaliin käytäntöön kuuluu myös, että jokaisen henkilön, joka muuntaja-asemalla saapuu, on käytävä turvallisuuskoulutus etukäteen.

Kuljetusmatkan ollessa pitkä, ovat kokonaiskuljetuspaino sekä -korkeus tärkeässä roolissa, jotta kuljetus voidaan suorittaa sujuvasti ja turvallisesti. Lastaus ja purkutoimet tapahtuivat Silvastin toimesta ja ne suoritettiin räätälöidyillä erikoistyökaluilla ja menetelmillä, jotka ovat kehitetty varta vasten raskaille muuntajille. Perusteellisen suunnittelutyön ansiosta nämä toimet kestivät vain muutamia tunteja, niin lastaus- kuin purkupäässäkin.

Reitillä oli monia siltoja, jotka olivat aivan niiden maksimikantokapasiteettinsa rajoilla, joten jokainen tonni kuljetuksen kokonaispainosta täytyi minimoida. Kuljetuksen kokonaismitat olivat sen verran haastavia, että Silvasti-tiimin täytyi ajaa kuljetuksen aikana moottoritietä vastakkaiseen suuntaan poliisisaattueessa. Reitillä piti ylittää myös yksi Suomen päärautateistä ja tämä ylitys vaati sähkökatkon tälle rautatieosuudelle sekä rautatien yli menevien sähkökaapeleiden poiston väliaikaisesti. Näiden toimintojen takia koko kuljetus jouduttiin suunnittelemaan ja aikatauluttamaan juna-aikataulujen mukaan. Myöhästyminen tästä aikataulusta olisi aiheuttanut viikkojen viivästymisen.

Näiden järjestelyiden lisäksi Silvasti koordinoi ja suunnitteli lukuisien matkan varrelle osuvien yläpuolisten esteiden ja liikenne merkkien poiston sekä paikoilleen laiton.

Kokonaisuudessaan 15 siltaa täytyi ylittää niin, että mukana oli sillanvalvoja. Viranomaisten vaatimuksesta yhtä siltaa myös mitattiin millimetrien tarkkuudella kuljetuksen aikana. Kuljetusluvan edellytyksenä oli, että erikoiskuljetuskalusto punnitaan lastattuna ennen kuljetuksen aloittamista, jotta voidaan varmistua, ettei kokonaispaino ole yli laskennallisen painon. Näin myös varmistuttiin siitä, että kaksi hyvin maksimikantokapasiteettinsa rajoilla olevaa siltaa voidaan varmasti ylittää. Silvasti-tiimi punnitsi yhdistelmän ennen kuljetuksen aloittamista Silvastin omilla puntareilla, jotta kuljetus voitiin aloittaa ja suorittaa ajallaan.