Pyydä tarjous

Koulutuksesta kilpailuetua

Kilpailu toimialalla, teknologiset muutokset, toimintakulttuurien erot, työmotivaation kehittäminen – siinä muutamia syitä henkilöstön koulutuksesta huolehtimiseen, varsinkin Silvastin kaltaisessa kansainvälisessä, kasvavassa organisaatiossa. Silvasti tarjoaakin kaikille ammattiryhmilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen.

”Erikoiskuljetusalalla työympäristö on jatkuvassa muutoksessa niin kentällä kuin konttorissa. Kuljettajien toimenkuvassa se näkyy erityisesti tuulivoimapuolella, jossa kalusto muuttuu sitä mukaa kuin kuljetettavat komponentit kasvavat”, kertoo Silvastin Human Resources Manager Mikael Järvinen.

Koulutustilanne Silvastilla

Silvastin kuljettajat ovatkin saaneet käyttökoulutusta niin uusiin torniadapterikärryihin kuin siipidollyihin. Tanskassa järjestetyssä siipidolly-koulutuksessa kuljettajat pääsivät koelastaamaan ja koeajamaan uudenlaista kalustoa turvallisissa olosuhteissa.

”Meillä ei ole aiemmin ollut tämäntyyppisiä perävaunuja käytössä, joten kalustoon tutustumassa oli kuljettajien lisäksi myös työturvallisuuden edustaja, ajojärjestelijöitä ja yhtiön johtoa. Koulutus tarjosi kuljettajille valmiudet ottaa kärryt työmailla menestyksekkäästi käyttöön”, Mikael kertoo.

Site Manager vastaa työmaiden johtamisesta. Yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi heitä koulutetaan vuosittain. Viimeksi osallistujia oli Saksasta, Tanskasta ja Suomesta. ”Site Managerit vastaavat raportoinnista, johon projektien laskutus pitkälti perustuu. Koulutuksesta saa oppia varmistamaan, että raportointi on tasalaatuista ja että jokainen työmaa hoidetaan myös asiakkaan suuntaan samalla tavalla.”

Project Managerit saavat myös vuosittain koulutusta uusien työkalujen käyttöön, tietopohjan laajentamiseen ja toimintatapojen yhtenäistämiseen. ”Yhteyttä pidetään usein vain sähköpostitse tai puhelimitse. Koulutuksissa pääsee näkemään kollegoita kasvokkain, mikä on varsin tervetullutta. Viimeksi meillä oli porukkaa Saksasta, Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta, mukana myös ajojärjestelijöitä ja yhtiön johtoa”, Mikael toteaa.

Ihmisten kohtaaminen on olennainen osa sekä esimiesten että asiakaspalvelijoiden työtä. ”Esimiehen tehtävässä onnistuminen vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin, ja hyvä asiakaspalvelu tuo uusia asiakkuuksia ja ylläpitää vanhoja”, sanoo Mikael. ”Järjestämme molemmille ryhmille koulutuksia, ja niitä on pidetty hyödyllisinä.”

Koulutuksia kaikille halukkaille

Kaikkia koulutuksia ei rajata ammattinimikkeen mukaan. Esimerkiksi vuosittain järjestettävälle EKL- eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan kurssille pääsivät mukaan kaikki, joiden aikataulu vain antaa myöten. ”EKL-kortti tarjoaa monipuolisempia mahdollisuuksia eri työtehtäviin”, kertoo Mikael.

EKL-koulutuksesta Silvastilla

Kokonaisuutena katsoen koulutukset ovat onnistuneet hyvin. Palaute on ollut positiivista, ja kursseille asetetut tavoitteet on saavutettu. ”Esimerkiksi uudet torniadapterit on otettu onnistuneesti käyttöön, ja ne ovat työmailla tälläkin hetkellä. Project Managerja Site Manager- koulutusten jälkeen toiminta on ollut entistä yhtenäisempää ja alkuvuoden projektit on hoidettu menestyksekkäästi maaliin. Koulutukset on auttanut Silvastia kehittymään toimintatavoissaan entistä paremmaksi, ja yhtenäistänyt yhtiön toimintaa eri maissa entisestään”, Mikael summaa.