Pyydä tarjous

Tuulivoima-projekti Uljabuouda

Silvasti toimitti kesän 2009 aikana 4 kpl 3 MW:n tuulivoimaloita Pohjois-Ruotsiin Uljabuoudan tunturin laelle.

Kuljetukset olivat erittäin haastavia, tunturi on 800 korkea ja nousua sinne oli jyrkimmissä paikoissa 14 %. Painavin kuljetettava kappale painoi 127 tn, asettaen erittäin kovat vaatimukset kuljetuskalustolle. Kuljetukset toteutettiin yhdistettyinä charter-laiva /  proomu / auto – kuljetuksina. Siivet lastattiin Puolassa ja muut osat Suomessa.