Pyydä tarjous

Suuri tuulivoimaprojekti Suomessa

Silvasti aloitti Suomen tähän asti (2015) suurimman tuulivoimaprojektin Kalajoella. Projektin ensimmäinen vaihe suoritettiin onnistuneesti arktisissa olosuhteissa.

Silvasti aloitti Suomen tähän asti suurimman tuulivoimaprojektin Kalajoella

Silvastille vuoden vaihteen päivät olivat kiireistä aikaa, sillä Suomen suurin tuulivoimaprojekti pyörähti käyntiin Kalajoella. Projektin tarkoituksena on rakentaa Kalajoen Mustilankankaalle 22 voimalan tuulivoimapuisto. Silvastin osalta projekti käynnistyi kahden ensimmäisen tuulivoimaloiden osia kuljettavien laivojen saapuessa Suomeen. Vuodenvaihteen aikana Silvastin projektiryhmä purki laivoista lähes 80 tuulivoimalan tornirunkoa odottamaan puistotyömaalle kuljetusta. Kuljetukset olivat mielenkiintoisia, sillä voimaloiden napakorkeus on yli 137 m. Tämä tarkoittaa, että siipien pituus on yli 63 metriä, konehuoneen paino yli 125 tonnia ja suurimman runkoputken pituus 30 metriä, halkaisija 6 metriä ja paino jopa 120 tonnia.

Projektin ensimmäinen vaihe suoritettiin onnistuneesti arktisissa olosuhteissa

Projektin ensimmäinen vaihe käynnistyi heti joulun jälkeen Kalajoen satamassa. Markkinoiden suurimpien voimaloiden tornilohkojen käsittely, jää sekä pakkanen tekivät tiukassa aikataulussa suoritetusta projektista hyvin haastavan. Laivan Kiinalainen kapteeni kertoi, ettei ollut koskaan ennen nähnyt tuulivoimaloita purettavan vastaavanlaisissa olosuhteissa. Laivaa saattoi satamaan kaksi hinaajaa lähes 100 kilometrin matkan. Laituriin kiinnittäytyminen vei jääolosuhteiden vuoksi lähes kaksi tuntia. Laivan koko miehistön, sataman henkilöstön sekä Silvastin projektiryhmän tiukalla rutistuksella laiva saatiin tyhjennettyä tavoitteen mukaisesti juuri ennen vuoden vaihdetta.

Projektin ensimmäinen vaihe oli Silvastille todellinen koko yrityksen yhteistoimintahanke Silvastin Saksan toimipisteen Silvasti Projects GmbH:n koordinoidessa laivausta, laivanpurkua ja satamanostoja sekä Suomen projektityhmän hoitaessa kuljetuksen sekä varastoinnin.