Pyydä tarjous

Ruotsiin toimitettiin 22 tuulivoimalaa

Syksyn 2017 aikana Silvasti toimitti yhteensä 22:n tuulivoimalan komponentit tuulivoimapuistoon nimeltä Solberg, joka sijaitsee Ruotsissa. Projekti sisälsi yhteensä yli 200 kuljetusta. Tuulivoimaloiden osat toimitettiin Köpmanholmenin satamasta, Ruotsista ja projektiin kuului myös kaikki satamakäsittelyt.